Odszkodowania medyczne

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za nieudzielenie świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski (medyczny)

Sprawy o odszkodowanie/zadośćuczynienie za błąd lekarski to jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Prowadzenie spraw z zakresu prawa medycznego wymaga szerokiej wiedzy - zarówno prawniczej, jak i medycznej. Dlatego proponujemy współpracę z nami - dzięki nam możecie Państwo liczyć na wsparcie doświadczonych w prawie medycznym prawników, których praca jest dodatkowo nadzorowana przez lekarzy.

Kiedy pacjentowi należy się odszkodowanie?

Jeżeli w trakcie leczenia (hospitalizacji, zabiegu operacyjnego) doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny, przez co wyrządzono pacjentowi szkodę, może on domagać się odszkodowania od szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (np. przychodni lub lekarza przyjmującego pacjentów w prywatnym gabinecie). Podstawą do występowania przeciwko placówce służby zdrowia jest także odmowa udzielenia świadczeń (np. nieprzyjęcie pacjenta do szpitala), jeżeli w wyniku tego pacjent poniósł szkodę

Odszkodowania może również żądać najbliższa rodzina pacjenta, który zmarł w wyniku popełnienia błędu lub zaniedbania medycznego.

Jakie wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne należy się za błąd medyczny?

Odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny) powinno być obliczane indywidualnie w każdej sprawie, w zależności od tego, jak poważne konsekwencje finansowe, zdrowotne i inne problemy lub niedogodności poniósł pacjent w związku z zaniedbaniem. Na to, co potocznie nazywamy „odszkodowaniem” w rzeczywistości składać się mogą trzy rodzaje świadczeń: odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne oraz renta.

Dlaczego warto współpracować z Kancelarią Prawa Medycznego SNS?

Sprawy z zakresu prawa medycznego są skomplikowane, zarówno pod względem prawnym, jak i medycznym. Pozycja poszkodowanego pacjenta w negocjacjach z podmiotem odpowiedzialnym za szkodę (np. szpitalem) i jego ubezpieczycielem jest trudna. Sprawy odszkodowawcze często kończą się wieloletnimi procesami sądowymi, których prowadzenie wymaga dużej wiedzy prawniczej i medycznej. Dlatego warto powierzyć prowadzenie sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny profesjonalistom.

Oferujemy Państwu nasze usługi, ponieważ uważamy, że jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pomoc na najwyższym poziomie. Przede wszystkim dlatego, że:

 • na każdym etapie sprawy współpracujemy z lekarzami, którzy analizują sprawę i pomagają nam dobrać odpowiednie argumenty,
 • działamy szybko i sprawnie, dążąc do uzyskania jak najwyższego odszkodowania, renty i zadośćuczynienia dla naszych Klientów,
 • staramy się być zawsze dostępni dla naszych Klientów,
 • obsługujemy Klientów z całej Polski, dlatego nie ma znaczenia, skąd Państwo jesteście,
 • jesteśmy bardzo dokładni - wszystkie przygotowane przez nas dokumenty są starannie dopracowane pod względem prawnym i medycznym.

Koszty dochodzenia odszkodowania

Kwestia kosztów dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych pacjentów to jedna z najczęściej poruszanych przez naszych Klientów spraw już podczas pierwszej rozmowy. Rozumiemy, że często ważniejsze dla Państwa jest przeznaczenie pieniędzy na leczenie niż na dochodzenie odszkodowania. Dlatego staramy się zminimalizować ponoszone przez Państwa koszty. Przede wszystkim, większość spraw podejmujemy się prowadzić bez większego ryzyka finansowego dla Klienta - nasze główne wynagrodzenie stanowi prowizja od wypłaconej Państwu kwoty odszkodowania, renty, zadośćuczynienia pieniężnego. Dokładamy także wszelkich starań, aby nasi Klienci ponosili jak najmniejsze koszty na etapie postępowania sądowego. Są one niezależne od nas, ale z chęcią pomożemy Państwu w przygotowaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych przed złożeniem pozwu w Państwa sprawie. Więcej informacji o kosztach dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny znajdą Państwo w artykule Koszty dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny

Etapy dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny

Dochodzenie roszczeń w związku ze szkodami medycznymi składa się zwykle z kilku etapów. W ramach współpracy proponujemy Państwu doradztwo prawne na każdym z nich.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za nieudzielenie świadczeń zdrowotnych z należytą starannością

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski (medyczny)

Na personelu medycznym (lekarzach, lekarzach dentystach, położnych itd.) ciąży obowiązek udzielenia pacjentowi przystępnej informacji o:

 • stanie zdrowia pacjenta i rozpoznaniu,
 • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
 • wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Jeżeli Państwa prawo do otrzymania powyższych informacji zostało naruszone, możecie Państwo w niektórych przypadkach dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie tego prawa.

Kidy pacjentowi należy się odszkodowanie?

Najczęściej pomagamy pacjentom dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za nie udzielenie informacji przez personel medyczny (ograniczenie zakresu takiej informacji lub czasami nawet całkowity jej brak), które w konsekwencji skutkuje tym, że pacjent poddaje się leczeniu (np. zabiegowi operacyjnemu) bez świadomości tego, na czym ono polega i jakie są jego następstwa.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia prawa do informacji, zachęcamy do skonsultowania sprawy z nami.
Pomożemy Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny), a jeżeli stwierdzimy, że doszło do zaniedbania ze strony personelu medycznego, zaoferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za naruszenie prawa do informacji.
Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za nieudzielenie świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski (medyczny)

Na personelu medycznym (lekarzach, lekarzach dentystach, położnych itd.) ciąży obowiązek udzielenia pacjentowi przystępnej informacji o:

 • stanie zdrowia pacjenta i rozpoznaniu,
 • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
 • wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Jeżeli Państwa prawo do otrzymania powyższych informacji zostało naruszone, możecie Państwo w niektórych przypadkach dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie tego prawa.

Kidy pacjentowi należy się odszkodowanie?

Najczęściej pomagamy pacjentom dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za nie udzielenie informacji przez personel medyczny (ograniczenie zakresu takiej informacji lub czasami nawet całkowity jej brak), które w konsekwencji skutkuje tym, że pacjent poddaje się leczeniu (np. zabiegowi operacyjnemu) bez świadomości tego, na czym ono polega i jakie są jego następstwa.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia prawa do informacji, zachęcamy do skonsultowania sprawy z nami.
Pomożemy Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny), a jeżeli stwierdzimy, że doszło do zaniedbania ze strony personelu medycznego, zaoferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za naruszenie prawa do informacji.
Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za brak natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski (medyczny)

Na personelu medycznym (lekarzach, lekarzach dentystach, położnych itd.) ciąży obowiązek udzielenia pacjentowi przystępnej informacji o:

 • stanie zdrowia pacjenta i rozpoznaniu,
 • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
 • wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Jeżeli Państwa prawo do otrzymania powyższych informacji zostało naruszone, możecie Państwo w niektórych przypadkach dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie tego prawa.

Kidy pacjentowi należy się odszkodowanie?

Najczęściej pomagamy pacjentom dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za nie udzielenie informacji przez personel medyczny (ograniczenie zakresu takiej informacji lub czasami nawet całkowity jej brak), które w konsekwencji skutkuje tym, że pacjent poddaje się leczeniu (np. zabiegowi operacyjnemu) bez świadomości tego, na czym ono polega i jakie są jego następstwa.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia prawa do informacji, zachęcamy do skonsultowania sprawy z nami.
Pomożemy Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny), a jeżeli stwierdzimy, że doszło do zaniedbania ze strony personelu medycznego, zaoferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za naruszenie prawa do informacji.
Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie prawa do informacji

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski (medyczny)

Na personelu medycznym (lekarzach, lekarzach dentystach, położnych itd.) ciąży obowiązek udzielenia pacjentowi przystępnej informacji o:

 • stanie zdrowia pacjenta i rozpoznaniu,
 • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
 • wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Jeżeli Państwa prawo do otrzymania powyższych informacji zostało naruszone, możecie Państwo w niektórych przypadkach dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie tego prawa.

Kidy pacjentowi należy się odszkodowanie?

Najczęściej pomagamy pacjentom dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za nie udzielenie informacji przez personel medyczny (ograniczenie zakresu takiej informacji lub czasami nawet całkowity jej brak), które w konsekwencji skutkuje tym, że pacjent poddaje się leczeniu (np. zabiegowi operacyjnemu) bez świadomości tego, na czym ono polega i jakie są jego następstwa.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia prawa do informacji, zachęcamy do skonsultowania sprawy z nami.
Pomożemy Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny), a jeżeli stwierdzimy, że doszło do zaniedbania ze strony personelu medycznego, zaoferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za naruszenie prawa do informacji.
Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski (medyczny)

Na personelu medycznym (lekarzach, lekarzach dentystach, położnych itd.) ciąży obowiązek udzielenia pacjentowi przystępnej informacji o:

 • stanie zdrowia pacjenta i rozpoznaniu,
 • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
 • wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Jeżeli Państwa prawo do otrzymania powyższych informacji zostało naruszone, możecie Państwo w niektórych przypadkach dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie tego prawa.

Kidy pacjentowi należy się odszkodowanie?

Najczęściej pomagamy pacjentom dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za nie udzielenie informacji przez personel medyczny (ograniczenie zakresu takiej informacji lub czasami nawet całkowity jej brak), które w konsekwencji skutkuje tym, że pacjent poddaje się leczeniu (np. zabiegowi operacyjnemu) bez świadomości tego, na czym ono polega i jakie są jego następstwa.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia prawa do informacji, zachęcamy do skonsultowania sprawy z nami.
Pomożemy Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny), a jeżeli stwierdzimy, że doszło do zaniedbania ze strony personelu medycznego, zaoferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za naruszenie prawa do informacji.
Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za udostępnianie informacji związanych z pacjentem

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski (medyczny)

Na personelu medycznym (lekarzach, lekarzach dentystach, położnych itd.) ciąży obowiązek udzielenia pacjentowi przystępnej informacji o:

 • stanie zdrowia pacjenta i rozpoznaniu,
 • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
 • wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Jeżeli Państwa prawo do otrzymania powyższych informacji zostało naruszone, możecie Państwo w niektórych przypadkach dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie tego prawa.

Kidy pacjentowi należy się odszkodowanie?

Najczęściej pomagamy pacjentom dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za nie udzielenie informacji przez personel medyczny (ograniczenie zakresu takiej informacji lub czasami nawet całkowity jej brak), które w konsekwencji skutkuje tym, że pacjent poddaje się leczeniu (np. zabiegowi operacyjnemu) bez świadomości tego, na czym ono polega i jakie są jego następstwa.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia prawa do informacji, zachęcamy do skonsultowania sprawy z nami.
Pomożemy Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny), a jeżeli stwierdzimy, że doszło do zaniedbania ze strony personelu medycznego, zaoferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za naruszenie prawa do informacji.
Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za brak poszanowania intymności i godności pacjenta

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski (medyczny)

Na personelu medycznym (lekarzach, lekarzach dentystach, położnych itd.) ciąży obowiązek udzielenia pacjentowi przystępnej informacji o:

 • stanie zdrowia pacjenta i rozpoznaniu,
 • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
 • wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Jeżeli Państwa prawo do otrzymania powyższych informacji zostało naruszone, możecie Państwo w niektórych przypadkach dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie tego prawa.

Kidy pacjentowi należy się odszkodowanie?

Najczęściej pomagamy pacjentom dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za nie udzielenie informacji przez personel medyczny (ograniczenie zakresu takiej informacji lub czasami nawet całkowity jej brak), które w konsekwencji skutkuje tym, że pacjent poddaje się leczeniu (np. zabiegowi operacyjnemu) bez świadomości tego, na czym ono polega i jakie są jego następstwa.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia prawa do informacji, zachęcamy do skonsultowania sprawy z nami.
Pomożemy Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny), a jeżeli stwierdzimy, że doszło do zaniedbania ze strony personelu medycznego, zaoferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za naruszenie prawa do informacji.
Zachęcamy do zgłoszenia nam Państwa sprawy do bezpłatnej analizy poprzez formularz zgłoszeniowy.